Kontakt

Polsko - Angielskie
Przedszkole Niepubliczne
UŚMIECH

ul. Zygmunta Augusta 6
Ursus Gołąbki
02-496 Warszawa

tel. +48 601 0...
(zobacz więcej)
tel. +48 601 072 476

e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus@...
(zobacz więcej)
e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus
@gmail.com

Edukacja dwujęzyczna

Metoda Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej, polega na intuicyjnym przyswajaniu języka angielskiego poprzez kontakt dziecka z lektorem. Drugi język jest używany jako środek komunikacji i interakcji przedszkolnej w ok. 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych, a w pozostałych sytuacjach – język polski będący językiem ojczystym większości dzieci.

W Uśmiechu każdą grupą opiekuje się dwóch wykwalifikowanych wychowawców – polskojęzyczny oraz anglojęzyczny, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.
Zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno podczas zajęć dydaktycznych, zabaw muzycznych i ruchowych, jak również podczas swobodnej aktywności, spożywania posiłków czy zabiegów higienicznych. Takie sytuacje sprawiają, że umysł dziecka chłonie nowy język w sposób naturalny, tak jak w rodzinie dwujęzycznej. Dzieci są prowokowane do spontanicznego używania poznanych słów, zwrotów, a jednocześnie mobilizowane do poznawania nowego słownictwa.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy stymulującej wypowiedzi przedszkolaków oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy: plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych, muzycznych, środków audio, video oraz podręczników.
We wczesnym etapie nauczania dzieci ważną role odgrywają ćwiczenia opierające sie na metodzie „reagowania całym ciałem”, (Total Physical Responce), rytm i rym oraz zabawy z językiem. Dlatego też podczas codziennych zajęć dzieci uczą się piosenek, rymowanek, tekstów rytmizowanych. Na zajęciach języka angielskiego wykorzystujemy również metodę komunikacyjną oraz dramy (wejście w rolę, wczucie się w określoną sytuację) poprzez tworzenie sytuacji imitujących te z życia codziennego. Dzięki temu dzieci mogą posługiwać się językiem angielskim w sposób naturalny, traktując go jako narzędzie do porozumiewania się.

"Wszyscy uśmiechają się
w tym samym języku.
Możesz się uśmiechnąć po angielsku,
a będzie to znaczyło dokładnie
to samo w Polsce."