Kontakt

Polsko - Angielskie
Przedszkole Niepubliczne
UŚMIECH

ul. Zygmunta Augusta 6
Ursus Gołąbki
02-496 Warszawa

tel. +48 601 0...
(zobacz więcej)
tel. +48 601 072 476

e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus@...
(zobacz więcej)
e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus
@gmail.com

Program przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka.

Działalność edukacyjna oparta jest na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na bazie programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” Wydawnictwa MAC Edukacja (4-5 latki), programu „W kręgu zabawy” Wydawnictwa Juka (3-4 latki) oraz metodyki nauczania języka angielskiego wg podręczników wydawnictwa Oxford Resource Books for Teachers i książki dr Magdaleny Szpotowicz Teaching English to Young Learners. Nauka wspierana jest przez program Vanessy Reily Cookie and Friends.

Metody pracy z dziećmi:

Matematyka dziecięca prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Matematyka dziecięca przygotowuje maluchy do późniejszych, szkolnych zmagań matematycznych. Na zajęciach dzieci przede wszystkim dobrze się bawią. Są spontaniczne i samodzielne: każde z nich ma możliwość sprawdzania, eksperymentowania, proponowania rozwiązań i wyrażania własnego zdania.
Edukacja jest połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Dzieci zdolne mogą wspaniale rozwinąć swój umysł i osiągnąć nieprzeciętne sukcesy, zaś dzieci o nieharmonijnym rozwoju mogą osiągnąć harmonię, by lepiej radzić sobie w szkole i życiu codziennym.

Metoda Glenna Domana

W metodzie Domana nauka czytania pełni ważną rolę w stymulacji rozwoju dziecka. Zabawy edukacyjne rozpoczęte w pierwszych latach życia znacznie zwiększają możliwości intelektualne dzieci. Informacje płynące drogami wzrokowymi i słuchowymi usprawniają ich funkcjonowanie, wpływając jednocześnie na pracę mózgu. Doskonali się i rozwija percepcja wzrokowa. Rozwija się system pojęć, podnosi się poziom wiedzy i inteligencja.

Pedagogika Montessori

to system wychowawczy, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori. Polega ona na nauce poprzez zabawę, w czasie której dzieci posługują się przedmiotami wspomagającymi twórcze i logiczne myślenie. Podstawą tej metody jest uszanowanie naturalnej indywidualności dziecka w każdym aspekcie jego rozwoju, co stawia nauczyciela w nieco innej roli niż w standardowych modelach wychowawczych. Jego głównym zadaniem jest obserwacja dziecka, wychwycenie jego możliwości, zdolności, zainteresowań i dążeń na dany moment życia oraz podsuwanie takich pomocy i proponowanie takich zadań, które sprawią, że dziecko rozwinie się w swoim poszukiwaniu, zdobędzie wiedzę i samodzielnie dojdzie do odkryć stanowiących podwalinę dla kolejnego szczebla rozwoju.  Istotą montessoriańskiego podejścia jest dziecko skoncentrowane na działaniach, samodzielne, ufnie patrzące na świat, odkrywcze, pełne optymizmu i wiary w swoje możliwości. Ale także dziecko odpowiedzialne, umiejące współpracować, chętne do pomocy i otwarte społecznie na innych. Dziecko radosne i spełnione! W Uśmiechu nie pracujemy tą metoda całościowo, staramy się jedynie korzystać z sugestii wypływających z jej filozofii oraz inspirować się pomocami, w szczególności z obszaru ‘praktycznego życia’.

Metoda Pedagogiki Zabawy Irene Fleming

Metoda polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców w celu integracji dzieci. Uczy współistnienia w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji. Poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

Zabawy z Chustą Klanzy

Duża, bajecznie kolorowa chusta Klanzy, wzbudza zainteresowanie i ciekawość dzieci. Zabawy z chustą, która zyskała ogromną rzeszę sympatyków, mogą spełniać różne cele dydaktyczne, a każde działanie ćwiczy różnorodne umiejętności. Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta tworzy tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje.

Cała Polska czyta dzieciom

„Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia”
Czytamy dzieciom każdego dnia, w języku polskim oraz angielskim.Placówki, które wprowadziły codzienne głośne czytanie dzieciom obserwują wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, poprawę koncentracji, łatwość wypowiedzi, wzrost motywacji do nauki i chęci do współpracy, powstawanie więzi pomiędzy uczniami i nauczycielem, wzrost czytelnictwa wśród dzieci oraz spadek ilości aspołecznych zachowań.

 

"Uśmiech wędruje daleko"