Kontakt

Polsko - Angielskie
Przedszkole Niepubliczne
UŚMIECH

ul. Zygmunta Augusta 6
Ursus Gołąbki
02-496 Warszawa

tel. +48 601 0...
(zobacz więcej)
tel. +48 601 072 476

e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus@...
(zobacz więcej)
e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus
@gmail.com

 

Zajęcia dodatkowe

Dancing Feet

Warsztaty taneczne
zajęcia prowadzone w jęz. angielskim
Taniec to zabawa, w której jest duże pole do wyrażania własnej osobowości. Na zajęciach obracamy się wśród różnych kultur i narodowości, korzystając z elementów tańca towarzyskiego, improwizacji ruchowej, tańca ludowego, baletu. Choreografia jest podporządkowana muzyce danego kraju lub regionu. Są to: Ameryka – tańce latynoamerykańskie, Polska – elementy tańca ludowego, Anglia – walc angielski, Argentyna – tango i wiele innych.

Feel the Rythm

Zajęcia umuzykalniające
zajęcia prowadzone w jęz. angielskim
„Muzykowanie ruchem” jest podstawą metody wychowania muzycznego. Całokształt tej metody obejmuje podporządkowanie wszelkich działań muzyce. Uczy to dzieci samodzielności, samokontroli i daje dużo satysfakcji. Kształcenie słuchu, rozwój pamięci, wyobraźni i wrażliwości muzycznej następuje poprzez aktywny udział w zajęciach – śpiew, taniec, wypowiedź słowną, grę na instrumentach.

Stay Sharp

Zajęcia sportowe
Zajęcia te w naszym przedszkolu prowadzi wykwalifikowany specjalista, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Mają na celu kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, zwiększenie ruchomości w stawach, rozwijanie i doskonalenie cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, koordynacji ruchowej, a także poznanie różnorodnych gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń fizycznych.

Crazy Lab

Eksperymenty                                                                                                    zajęcia prowadzone w jęz. angielskim
To praktyczny kurs chemii, fizyki i biologii. Podczas zajęć dzieci zdobywają wiedzę o otaczającym nas świecie. Są zachęcane do samodzielnego wykonywania doświadczeń – tworzą własne chmury, budują wulkany, poznają właściwości powietrza, wody, ognia, badają, testują, eksperymentują i na koniec, wspólnie z nauczycielem, starają się wyciągać logiczne wnioski.

Show Time

Warsztaty teatralne
Podczas zajęć poprzez zabawy ruchowe, głosowe, rozwijające wyobraźnię, koncentrację i poczucie przestrzeni, dzieci wprowadzane są w świat teatru i publicznych występów. Czasami same tworzą historię, a innym razem odgrywają zadane scenki. Zajęcia teatralne to również świetna możliwość rozwoju umiejętności psychospołecznych dziecka.

Tongue Twister

Gimnastyka buzi i języka
Grupowe zajęcia profilaktyczne służą rozgrzewce aparatu artykulacyjnego, pracy nad integracją mowy z pracą motoryki małej (ręki). Wszystkie dzieci wykonują ćwiczenia buzi na miarę swoich możliwości, nie rywalizując. Każdy aparat artykulacyjny jest inaczej zbudowany, przez co każde z dzieci może wykazać się w innych ćwiczeniach. Zajęcia służą temu, aby doskonalić umiejętności i przygotować narząd mowy do prawidłowego, poprawnego mówienia w przyszłości.

Go Creative

Warsztaty plastyczne
Okazja do rozwijania pokładów twórczości drzemiących w dzieciach, ich wyobraźni i zdolności manualnych. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne techniki: zabawy z gliną, malowanie palcami, rysowanie świecą, collage, prace wykonane z włóczek, kasz i makaronów oraz wiele innych. Zajęcia artystyczne pomagają dzieciom uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

Cool Cooks

Kącik kulinarny
Czynności, które wykonują dorośli, zajmują dzieci szczególnie. Zwłaszcza, jeśli tak jak gotowanie, są to czynności często wykonywane na ich oczach. Dlatego dajemy szansę dzieciom na samodzielne przyrządzanie prostych potraw, które będą mogły potem wykonać razem z Rodzicem w domu. Być może nawet nauczą opiekuna kilku kulinarnych sztuczek?

"Kiedy nie wiesz co zrobić
uśmiechnij się"