ul. Zygmunta Augusta 6, 02-496 Warszawa
+48 601 072 476
przedszkole.usmiech.ursus@gmail.com

Misja Przedszkola

 

Naszą misją jest tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci.
Ucząc szacunku dla siebie samego, innych oraz otaczającego świata, współpracy i współdziałania pragniemy, by dziecko opuszczające nasze przedszkole było świadome swojej wartości i otwarte na nowe doświadczenia. Wyposażone w te wartości, umiejętności i wiedzę będzie z odwagą i ciekawością świata wkraczać w kolejne etapy życia.

Nasza kadra

 

Kadra Uśmiechu to zespół doświadczonych w pracy z dziećmi, kreatywnych i doskonale wykwalifikowanych osób. Wszyscy działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Każdy z nas kształci się nadal, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w pracy z dziećmi, stymulować wszystkie sfery ich osobowości oraz dbać o harmonijny rozwój. W naszej pracy wdrażamy osiągnięcia współczesnej metodyki i dydaktyki w zakresie edukacji, rozwijania zainteresowań, kształtowania osobowości.
 
Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu są pod opieką specjalistów: logopedy i psychologa. Na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadzana jest diagnoza logopedyczna. Logopeda prowadzi również indywidualną terapię logopedyczną. Psycholog prowadzi z dziećmi zajęcia indywidualne oraz grupowe, wspiera kadrę pedagogiczną poradami, a także udziela rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych.

Nasz program

 

Program „Z Uśmiechem przez świat” jest autorskim programem Jadwigi Dybysławskiej, wieloletniej nauczycielki i dyrektorki przedszkola publicznego oraz współtwórcy kilku przedszkoli niepublicznych. Opracowany został na potrzeby tego jedynego Przedszkola Uśmiech, ma więc wyjątkowy, unikatowy charakter i wartość.

 

Oparty jest na doświadczeniach, obserwacji dziecięcych zachowań, zainteresowań, aktywności i ciekawości otaczającego świata. Podążanie tym „tropem” dało efekt w postaci propozycji pracy z dziećmi opartej właśnie na tej ciekawości, często fascynacji zjawiskami, wydarzeniami, na wrażeniach z codziennych obserwacji, jak i z wycieczek czy podróży. W dwutygodniowych tematycznych blokach pada wiele pytań i inspiracji pobudzających do wszechstronnej aktywności, „budzenie” potencjału twórczego drzemiącego w dzieciach, ich wyobraźni i ogromnej chęci dociekania, zrozumienia, badania, doświadczania, czyli potrzeby działania.

 

Ważny jest tu również czynnik emocjonalny, dzięki któremu uczenie się jest skuteczne, ale też niesie radość i uśmiech na twarzy. Jest jeszcze współdziałanie i współpraca, nauka, wzajemne wspieranie się w poszukiwaniach, ponoszenie współodpowiedzialności, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami jako jedna z najbardziej skutecznych metod uczenia się. Wszystko to okraszone akceptacją nawet tych w mniemaniu dorosłych „przedziwnych” pomysłów dzieci (co nie znaczy realizacją ich wszystkich), to niezbędne w tym programie budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości. To są podstawy organizowania mądrej zabawy, różnych aktywności, które nie tylko przygotują dzieci do dalszej edukacji, ale też wyzwań szybko zmieniającej się rzeczywistości.

„Uśmiech to magia – powstaje z niczego, a potrafi zdziałać cuda”